Sağlık Bakanlığı

Sokağa Çıkma Kısıtlamasında Marketler Açık Olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması tebliği yayınlandı. Bu Süreçte ramazan dolayısıyla marketler ve bakkaların durumu da netlik kazandı…

İçişleri Bakanlığı Tebliği

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum

sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal

mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı

alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya

taşınabilmesi amacıyla; Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ile Zonguldak ilini kapsayacak

şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci

maddeleri uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

1­     22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda

belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara,

Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep,

Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin,

Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak

il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

            2­  AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a.1­ Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma

kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 21.04.2020 Salı ve 22.04.2020

Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00­23.00 olarak belirlenmiştir.

a.2­ Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve

24.04.2020 Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00­14.00 saatleri arasında faaliyet

gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak

üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla

(engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip

gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de

satış yapabileceklerdir.

a.3­ 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı

olacaktır.b) 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020

Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu

işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri

(Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacaktır.

23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler

ile 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece

evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir

             c) Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı

günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020

Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı

işyerleri,

ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin

faaliyetleri yürüten işyerleri,

d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan

hastaneleri,

e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile

işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı

bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal

Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

f) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir

adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km

için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu

madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile

belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve

işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

ğ) Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,

h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb.

faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

i) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna,

un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı

tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin

üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan

firmalar,

k) Oteller ve konaklama yerleri,

l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı

veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve

konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine

ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat

alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde

yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç­gereç üreten iş yerleri ve

tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları

kaydıyla),

ö) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve

24.04.2020 Cuma günleri sebze­meyve halleri,

            3­ İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve

Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b) 23.04.2020 Perşembe günü ile sınırlı olmak üzere TBMM çalışanları,

c) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri

dahil),

ç) Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev

alanlar,

d) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye

görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve

altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve

yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal

koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile

bunların veli/vasi veya refakatçileri,

h) Demir­çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek

dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak

çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

ı) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve

işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

i) Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi,

pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

j) Küçükbaş­büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak

hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil

hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,

k) Veteriner hekimler,

l) Ekmek dağıtımı ile marketler ve bakkalların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel

ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri

hekimi vb.),

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis

çalışanları,p) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim­dikim, sulama­ilaçlama gibi

faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca izin

verilenler,

r) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve

mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020

Cuma günleri 06.00­09.00 saatleri arasında marketler ve bakkallar ile 26.04.2020 Pazar

günü saat 18.00’dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla;

marketler ve sebze­meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal

kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir

şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.

·       Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli

olacaktır.

·      Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan

kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler

alınacaktır.

·      Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında

fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak

komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek

dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları

dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak

araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal

Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

·      Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020

Cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır.

25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete

şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım

bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Gazete dağıtımının evlere

servis şeklinde yapılması esastır.).

·      Bu Genelgenin (2) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (i)

maddesi ile (3) numaralı “İstisna Kapsamında Olan Kişiler” başlığının (p) maddesi

kapsamındakilere yönelik kararlar İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 22.04.2020

Çarşamba günü saat 22:00’a kadar alınacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat

uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan

verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta

olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,

konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU

Bakan

Bir yanıt yazın